08.04.2021 | 10:58

Svenska Yle live: Har coronasituationen blivit bättre? Myndigheterna informerar

Den senaste statistiken presenteras, och också en översikt av coronaläget hos barn och unga. Social- och hälsovårdsministeriet håller tillsammans med THL en gemensam pressinfo. Simultantolkning till svenska.

Katso jakso

Jaa ohjelma: